BLOG

Soňa Deglovičová, autorka podujatia RADOSŤ BYŤ SENIOROM

 

seniori 960 549 2018 foto 5 cb

 

Čo vás doviedlo k myšlienke organizovať projekty pre seniorov?

Náš koncept je postavený na príprave voľnočasových aktivít pre ľudí v seniorskom veku. Venuje sa tým, ktorí sú v plnom nasadené aj vo vyššom veku, vyhľadávajú možnosti aktívneho oddychu, stretávajú sa, zapájajú sa do života spoločnosti, mesta a komunít. Ponuka takýchto aktivít je v Bratislave tematicky obmedzená. Postupne, tak ako sme začali pripravovať kultúrne, športové, či edukačné aktivity, sme zistili, že je o ne nesmierny záujem a že je tu množstvo seniorov, ktorí chcú žiť aktívny spoločenský a komunitný život. A čo bolo inšpiráciou myšlienky podujatia Radosť byť seniorom ? Vo veľkej miere, žiaľ už neprítomnosť mojej maminky, ktorá by sedela určite na všetkých podujatiach v prvej rade  tešiac sa , že môže tráviť čas so svojimi priateľkami.

 

Ako vnímate dnešných seniorov – účastníkov vašich akcií?

V spoločnosti stále panuje predstava, že miesto seniorov je v separovanom klube nad šálkou kávy a bábovkou, žije zo spomienok, nostalgicky vzdychá nad starými fotkami a hovorí o tom, ako dobre bolo kedysi... Takto to nemôže byť, tento škodlivý stereotyp je potrebné zo spoločnosti odstrániť. Každodenné stretnutia so seniormi nás presviedčajú o opaku. Podporujeme a rozvíjame ich aktívny prístup k životu, inšpirujeme a motivujeme ich k aktivitám. Chceme, aby starnutie nebrali ako problém a príťaž, ale ako príležitosť užiť si ju.

 

Z čoho vychádzate pri vytváraní ponuky programu pre seniorov?

Seniori sa chcú zapojiť do spoločnosti, majú chuť sebarealizovať sa, rozvíjať, spoznávať nové. Chcú si splniť priania, ktoré si odkladali na dôchodok. Spája ich aj chuť stretávať sa, rozprávať sa, vymieňať si informácie, hovoriť o zážitkoch, proste komunikovať s niekým blízkym. Napriek možným obmedzeniam majú svoje predstavy, priania. My ich počúvame a snažíme sa na ne reagovať.

 

Podľa vašich slov nielen dávate, ale práca so seniormi obohacuje aj vás...

Jednoznačne, je to inšpiratívna a veľmi napĺňajúca práca, ktorá dáva zmysel a dobrý pocit. Mali by sme si uvedomiť ten cenný kapitál skúseností a múdrosti, ktorý nám generácia seniorov ponúka. Nie je v poriadku ak dnešná spoločnosť vytláča seniorov na okraj záujmu. Potrebujeme ich minimálne tak ako oni potrebujú nás. Je dôležité viac prepojiť jednotlivé generácie, pretože si majú navzájom čo odovzdať.

 

Počet seniorov stúpa a očakáva sa, že dopyt po službách pre túto vekovú kategóriu sa bude zvyšovať.

Áno je to trend. Musíme si reálne uvedomiť skutočnosť, že populácia starne. Priemerný vek obyvateľov Slovenska je už nad 40 rokov. Predlžuje sa dĺžka života. Seniorov pribúda. A tí aktívni majú svoje nároky a predstavy. Seniori dnes športujú, navštevujú univerzity, učia sa jazyky. Mnohým nie je neznámy internet, počítač. Nepatria do starého železa. Dôležité je zmeniť pohľad na starnutie a starých ľudí. Hľadajú spojenie a podporu. Nesmieme im ju upierať. Ich potreby sa našli s našou ponukou. A tak to má byť.

 

Ako komunikujete so seniormi?

Dávame o našom programe vedieť cez webovú stránku,  facebook a médiá. Mnohí seniori ovládajú moderné komunikačné zariadenia, ale komunikujeme aj priamo s jednotami dôchodcov a združeniami seniorov v jednotlivých mestských častiach. Seniori si k nám nachádzajú cestu aj cez svojich rodinných príslušníkov, ktorí zachytia našu ponuku, zaujme ich a posúvajú ju ďalej.

 

Ako sa nastaviť na aktívnu starobu?

Problematika starnutia je určite komplexnejšia. Našich seniorov trápi zdravie a majú aj finančný handicap. Ale napriek tomu je potrebné udržať si optimizmus, pozitívny a aktívny prístup k životu. Pokračovať v obľúbených aktivitách, stretávať sa s priateľmi, rodinou. A aj našimi aktivitami sa snažíme o to, aby u nás seniori našli čo hľadajú a žili lepšie a kvalitnejšie.

 

Aké programy pripravujete pre seniorov?

Naša ponuka aktivít je veľmi pestrá. Snažíme sa reagovať na požiadavky, zachytiť záujem. Súčasne chceme, aby si seniori mali z čoho vybrať podľa svojich preferencií. Od pohybových aktivít, cez kultúru, ale aj poradenstvo a edukácia. Máme športové, kultúrne aj náučné podujatia a kurzy. Seniori sa stretávajú na čaji o piatej v kaviarni Berlinka na dunajskom nábreží. Raz si pri čaji zatancujú s tanečným majstrom v Tančiarni, ktorá je medzi nimi veľmi obľúbená. Inokedy si vypočujú autorské čítanie z knihy, alebo hudobný koncert. V pohybe ich udrží nordic walking, ale aj komentované prehliadky mesta, turistické výlety do prírody. Pripravujeme série prednášok s odborníkmi na rôzne témy, ktoré ich zaujímajú.

 

Svoju ponuku ste rozšírili o sériu zábavných popoludní Radosť byť seniorom, o čom je?

Myšlienka rozbehnúť zábavné popoludnia pre seniorov so zaujímavým programom s vyvrcholením v podobe talk show so známymi osobnosťami sa ihneď stretla s nadšenou reakciou seniorov. Popoludnie je vyváženou zmesou užitočných a zaujímavých informácií pre seniorov a príjemnej, duchaplnej zábavy s príjemnými a rešpektovanými osobnosťami. Je to tiež priestor pre stretnutia s priateľmi, posedenie pri kávičke a občerstvení, ale aj zábava v podobe tomboly.

 

Radosť byť seniorom zožalo hneď na prvýkrát veľký úspech. Budete ho ďalej rozvíjať?

Samozrejme. Veľmi sa tešíme z úspechu. Pre našich seniorov sme pripravili atraktívny program so známymi osobnosťami. Skvele nám v tom pomáhala Ivetka Malachovská, ambasádorka a moderátorka projektu. Veľký záujem spôsobil aj to, že program budeme realizovať aj na jeseň. Čo nás potešilo, bola aj skutočnosť, že sme mali účasť seniorov zo všetkých mestských častí. Viac však neprezradím, pretože aj na jesenné Radosť byť seniorom chystáme ďalšie prekvapenia a novinky.

 

stale dobri radost byt seniorom