Bratislava, 5. október 2018   Mesiac úcty k starším otvorili STÁLE DOBRÍ ďalším zo série interaktívnych popoludní RADOSŤ BYŤ SENIOROM. Podujatie ponúklo plnej sále hotela Carlton užitočné rady pre zvyšovanie kvality seniorského života, informácie ako si zachovať mentálnu sviežosť, ako byť fit v seniorskom veku, ale aj bohatú ponuku možností zapojenia sa do života mesta a jeho komunít. Prednášky prestriedala talk show s priateľkami a spolužiačkami hlásateľkou Norou Beňačkovou a herečkou Idou Rapaičovou a tóny harfy v podaní Michala Matejčíka. Podujatím sprevádzala jeho ambasádorka Iveta Malachovská. 

 

 „Stále dobrí je o aktívnych senioroch, teším sa, že sa nám darí ponúkať program, ktorý ich zapája do života. Sme radi, že sa formuje komunitu ľudí, ktorí chodia na naše akcie pravidelne. Našli si k nám cestu, tvorí sa z nich partia kamarátov,  a hlavne, našli si cestu k sebe a zobrali svoje životy do svojich rúk. A to je zmyslom našich aktivít,“ skonštatovala Mária Drahošová, riaditeľka neziskovej organizácie STÁLE DOBRÍ. Soňa Deglovičová, autorka konceptu RADOSŤ BYŤ SENIOROM dopĺňa: „Podujatie je robené s veľkou láskou a z radosti. Proces starnutia je celoživotný a každý ho vníma inak. Hľadáme spôsob ako sa spájať, ako žiť spolu, nie vedľa seba.“

 

„Starnutie je drina a je to aktivita na plný úväzok“, týmto bonmotom uviedol svoju prednášku ako byť fit v seniorskom veku športový lekár Pavel Malovič. Prospešné rady podané naliehavo ale odľahčenou formou mali u seniorov veľký úspech. Podľa Pavla Maloviča už niekoľko desiatok minút aktívneho pohybu denne zvyšuje kvalitu seniorského života: „Pred tým, ako sa rozhodnete začať s aktívnejším pohybom, je potrebné zistiť v akom stave je vaše telo. Nemenej dôležitý je aj výber športovej aktivity. Nevhodné sú tie, ktoré si vyžadujú prudkú zmenu smeru ako sú squash, či volejbal, silové cvičenia, rovnako skoky do veľkej hĺbky alebo aktivity spojené so zadržiavaním dychu, ako bungee jumping, či skoky do vody.“ Naopak, Pavel Malovič seniorom odporúča rekreačný beh, turistické pochody, prechádzky, ale aj petanque a chôdzu s paličkami.

 

Na rady doktora Maloviča nadviazala Lucia Okoličányová, zakladateľka Asociácie Nordic Walking Slovakia „Seniori čoraz častejšie vyhľadávajú severskú chôdzu s paličkami. Ako pri každej športovej aktivite, je aj pri nordic walkingu potrebné mať zdravotné benefity z kvalitnej chôdze. Ako to dosiahnuť? Treba chodiť 35 až 40 min. aby sa organizmus naštartoval, ideálne denne, alebo aspoň dvakrát do týždňa. V tempe, ktoré nám vyhovuje, ale s dôsledným dodržaním techniky,“ upresňuje Lucia Okoličányová. Merítkom správnosti zvoleného tempa je, že si popri chôdzi viete povedať tri súvislé vety za sebou.

 

Beáta Husová z Múzea mesta Bratislava predstavila seniorom dlhoročné, ale i nové projekty múzea, ktoré v tomto roku zavŕši 150 rokov svojej existencie. „Predmet s príbehom, Na čo nám je múzeum?, cyklus prednášok 1000 rokov architektúry sú podujatia, na ktorých privítame Bratislavčanov a návštevníkov Bratislavy,“ informuje Beáta Husová a dodáva: „Komunitný život našich seniorov je jedným z cieľov našich aktivít. Preto raz do mesiaca, vždy v utorok o 15tej organizujeme špeciálny program pre seniorov. Plánujeme navštíviť pamiatky ako Morový stĺp, Múzeum farmácie, Múzeum hodín, Dom u dobrého pastiera a mnohé ďalšie, kde robíme odborné a historické výklady.“

 

Možnosti vzdelávania na Univerzite tretieho veku prišla predstaviť jej riaditeľka Janka Chládecká: „Mnohí zo seniorov si po dovŕšení dôchodkového veku povedia: tak a môžem robiť to, na čo mi doteraz nezvýšil čas. Univerzita im ponúka príležitosť ako si svoje želania splniť.“ Okrem nových vedomostí ponúka aj možnosť aktívneho trávenia voľného času a nadväzovanie sociálnych kontaktov. A dáva dokopy ľudí a dobré myšlienky zamerané na pomoc seniorom. „Pre mňa bolo stretnutie so STÁLE DOBRÍ úžasným poznaním hlavne z dôvodu, že mladí ľudia chcú robiť niečo pre seniorov. To, čo nás so STÁLE DOBRÍ spája je dynamika, kreativita, nadšenie, príležitosť, skúsenosť, spoločný cieľ – život a budúcnosť pre našich seniorov,“ dodáva Janka Chládecká.

 

Vyvrcholením večera bola talkshow „Na slovíčko“ s Ivetou Malachovskou a jej hosťami herečkou Idou Rapaičovou, hlásateľkou Norikou Beňačkovou a harfistom Michalom Matejčíkom. Čerstvá jubilantka Ida Rapaičová si spolu so spolužiačkou z konzervatória Norou Beňačkovou zaspomínali na štúdium, na svojich profesorov a spolužiakov. Obe začínali štúdiom hudby, čo označujú aj dnes za veľkú životnú hodnotu. „Hudba formovala naše životy, náš interpretačný prejav,“ skonštatovala Norika Beňačková. Napriek štúdiám nástrojov si však obe našli celoživotné uplatnenie v iných profesiách. Pani Rapaičová prijala za svoje konštatovanie, že múzy nikdy nechodia samé: „Vždy chodia dve, jednej som už poslúžila a rozhodla som sa slúžiť aj druhej. Ale na tú prvú som nikdy nezabudla.“ Aktuálne môžeme dlhoročnú členku divadla Nová scéna vidieť v predstavení Zlomatka v divadle Arteatro v centre Bratislavy. Rozhovor s dámami dopĺňal hrou na harfu nadaný interpret Michal Matejčík. Študoval a dlhoročne pôsobí vo Viedni, kde hral aj v orchestri viedenskej opery, ale zahral si aj s hudobnými legendami ako Depeche Mode, či George Michael. „Dnes mám vo Viedni veľkú triedu s 34 harfistami. Harfa je v Rakúsku populárnym nástrojom, ktorý tradične používajú v ľudovej hudbe. Preto je oň veľký záujem a musím skonštatovať, že v ostatnom období sa o hru na harfe zaujíma čoraz viac senioriek,“ prezradil úspešný hudobník.

 

„Som veľmi rada, že ďalšie z popoludní pre seniorov našlo odpovede na otázku prečo je radosť byť seniorom. Stretávame sa, počúvame sa, delíme sa o bežné i výnimočné zážitky, radíme sa, vzdelávame. To všetko s nadhľadom i hĺbkou seniorského veku. Teší ma tiež, že sa začína aktivovať  prosenior komunita, ktorej činnosť je prísľubom ďalších zaujímavých aktivít pre našich seniorov,“  vyhodnotila úspešný večer Iveta Malachovská, ambasádorka popoludnia RADOSŤ BYŤ SENIOROM.

Bratislava – 16. máj 2018    Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ pripravila pre aktívnych bratislavských seniorov v hoteli Devín prvé zo série zábavných popoludní pod názvom RADOSŤ BYŤ SENIOROM. Podujatie ponúklo atraktívny program s populárnymi osobnosťami ale aj odborné prednášky o zdraví, osobnostnom rozvoji, medzigeneračných vzťahoch, či umení.