Späť na aktivity

Hudobný večer

Pripravujeme

Spájame rozprávanie Zuzany Godárovej a Jána Vyhnánka o hudbe starej Bratislavy s hudobným zážitkom. Mali sme možnosť vypočuť si elitného huslistu Juraja Tomku z Mucha Quartet; šansóny v podaní Ivany Ecetovej, alebo operné zbory v podaní NONET VOCAL BRATISLAVA