LITERÁRNY VEČER S Evou Borušovičovou

LITERÁRNY VEČER so spisovateľkou, režisérkou a scenáristkou Evou Borušovičovou, ktorá nám porozprávala o svojej práci a pestrej tvorbe, ktorá je o živote a zo života.  Ďakujeme za príjemný, zaujímavý a podnetný podvečer v očarujúcej záhrade Domu Albrechtovcov priamo v centre mesta.