Mestský ovocný sad

Aktívnym seniorom prinášame výnimočnú príležitosť na spestrenie voľného času v spojení s prírodou a zeleňou. Ponuku aktivít sme rozšírili o program v priestoroch prvého mestského ovocného sadu v Bratislave.

Mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou VISAM, a.s. vytvorili v mestskej časti Petržalka prvý mestský ovocný sad. Sú v ňom vysadené tradičné aj unikátne odrody ovocných stromov, jedlé a ozdobné kríky, okrasné a úžitkové rastliny. Príjemnú atmosféru sadu dotvárajú kvetné lúky a trávnaté plochy. Pre napĺňanie našej trvalej výzvy – prispievať k zlepšovaniu kvality života seniorov, sme sa rozhodli využívať priestory ovocného sadu na stretnutia seniorov.

Pokračovať na stránku ovocného sadu