Späť na aktivity

Vzdelávanie

Poďme sa zabávať s cudzími jazykmi

Pravidelne podľa rozvrhu
Mestská knižnica, Bratislava (Podľa rozvrhu)

Cudzie jazyky ako zábava.

Iniciatíva „Poďme sa zabávať s cudzími jazykmi“ s pánom RNDr. Jánom Krajčíkom sa nám celkom dobre rozbehla:
Na úvodné stretnutie sme zatiaľ pozvali len ľudí, ktorí už nejaké jazyky aspoň čiastočne poznajú a hovorili sme o možnostiach ako sa dá jazyk viac osvojiť než naučiť. Či už individuálne, vo dvojici alebo skupine. Vyskúšali sme si zbežne niekoľko z vyše 20 nenásilných a viac-menej ľahkých aktivít, ktoré možno cvičiť aj bez lektora.
Čo je ale hlavné: vytvorili sme tri jazykové skupiny
/nemčina, angličtina, taliančina/, ktoré sa začali týždenne stretávať a baviť sa spolu so „zrozumiteľnými jazykovými podnetmi“.
Nemusíte mať obavy, nikto vás nebude skúšať, ale ak budete chcieť , vyskúšate si prakticky zopár ľahkých aktivít.
Tieto môžete používať aj sami alebo s „jazykovým partnerom“.
Chcete sa naučiť aspoň základy cudzieho jazyka?
Alebo sa pridať do skupiny pokročilých?
Pozrite si náš rozpis lekcií a pridajte sa:
🗓    UTOROK 
🗣    Nemčina pokročilí
⏰   9:00 hod.
📍   Mestská knižnica v Bratislave,
Úsek náučnej literatúry –
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
– hudobné štúdio

Kapucínska 1, Bratislava

🗓    UTOROK
🗣    Angličtina pokročilí 
⏰   10:30 hod.
📍    Mestská knižnica v Bratislave,
Úsek náučnej literatúry –
Oddelenie hudobnej a umenovednej literatúry
– hudobné štúdio

        Kapucínska 1, Bratislava

🗓    ŠTVRTOK
🗣    Angličtina začiatočníci 
⏰   9:00 hod.
📍    Mestská knižnica v Bratislave,
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry- Študovňa
Laurinská 5, Bratislava

🗓    ŠTVRTOK
🗣    Taliančina začiatočníci
⏰   10:30 hod.
📍    Mestská knižnica v Bratislave,
Úsek krásnej a cudzojazyčnej literatúry- Študovňa
Laurinská 5, Bratislava
Vstup voľný, zatiaľ však len v režime OP, ako to nariadenia vlády SR povoľujú.
Potrebná rezervácia miesta vopred na krajcik@hipa.sk s uvedením jazyka v ktorom sa chcete rozvíjať