Devínska Kobyla

Aktívny pohyb a stretnutie priateľov na Devínskej Kobyle. Prezidentka SNWA Lucia Okoličányová ukázala základy Nordic Walkingu a  MUDr. Katarína Dostálová v krátkosti porozprávala o zdravotných účinkoch aktívnej chôdze.