HUDOBNÝ VEČER: Zuzana Homolová a Miloš Železňák

Príjemne strávený podvečer spolu s dvojicou: Zuzana Homolová a Miloš Železňák, ktorí nám zahrali výber z poslednej tvorby zachytenej na nosičoch vydavateľstva Slnko Records, „Keď vojačik narukoval“, „Šak je to láska zlá“, „Ňet vekšeho rozkošu“. Piesne kladú dôraz na koncentrovaný výraz piesní a starých príbehov a ich produkcia vytvára atmosféru výnimočnosti a provokuje k nonverbálnej komunikácii, overenej aj v inojazyčnom prostredí. Stará ľudová balada sa tak stáva mostom cez stáročia, a spája zdanlivo nespojiteľné: objavuje pozabudnuté klenoty ľudovej kultúry a predkladá ich v novom hudobnom svetle.