Komentovaná prehliadka SNG

Vo februári 2023 sa nám podarilo vybaviť komentovanú prehliadku novo zrekonštruovanej Slovenskej Národnej Galérie, aj napriek tomu, že Galéria bola v súčasnej dobe pre verejnosť zatvorená. Vzhľadom na veľký záujem seniorov zúčastniť sa tejto prehliadky, sme dodatočne mohli prijať ďalšie tri skupiny seniorov, ktorí sa prehliadky zúčastnili tiež. Nesmierne si preto vážime snahu a ochotu zo strany SNG a ďakujeme aj za úžasný výklad k architektúre!