LITERÁRNY VEČER: Erik Ondrejička

Príjemne strávený podvečer v očarujúcej záhrade Domu Albrechtovcov spolu s Erikom Ondrejičkom, ktorý je jedným z najvýznamnejších básnikov súčasnej strednej generácie.
Vyprofiloval sa skôr na básnika filozofa, no vo svojej tvorbe sa často venuje aj večnej téme partnerskej lásky.