Ľudovít Vašš v sade

Starostlivosť o sad v súlade s prírodou počas leta, ekologický boj s nepriaznivými organizmami na ovocných stromoch, podpora biodiverzity ( prírodnej rozmanitosti) v sade sú témy, ktoré budeme  rozoberať s pomológom, Ľudovítom Vaššom.