RADOSŤ BYŤ SENIOROM 10. 9. 2023

Milí naši STÁLE DOBRÍ, tešíme sa, že sme sa aj tento rok opäť stretli na obľúbenom zábavnom popoludní RADOSŤ BYŤ SENIOROM. Moderátorkou tohto ročníka bola Katarína Brychtová, ktorá sprevádzala celým večerom a talkshow „Na slovíčko„, v ktorej hlavnými hosťami boli Adriena Bartošová – výnimočná slovenská speváčka, hudobníčka a autorka, spolu s manželom Štefanom Bučkom – herec a recitátor. Porozprávali nám zo svojho nielen pracovného ale aj súkromného života a tiež sme mali možnosť vypočuť si niekoľko skvelých songov a klavírneho prevedenia v podaní Adrieny.