Vianočná „WALKOVAČKA“

Ďakujeme Anke Saskovej za pozvanie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu v Novom roku!