Grantový projekt:

Študenti – seniorom

Vďaka výzve hlavného mesta Bratislava vznikol nápad na projekt Študenti- seniorom.

Podstatou projektu je medzigeneračné prepojenie seniorov s mladšou generáciou. Pripravili sme rôzne vzdelávacie kurzy pre seniorov, ktorých budú učiť študenti. Takže pozície sa vymenia a mladí študenti- budú učiť starších seniorov.

Do projektu sme vybrali štyroch lektorov- študentov a každý viedol iný kurz v rozsahu 10 lekcií. Všetky kurzy sme spustili v septembri 2022 a trvali až do konca novembra 2022. Záujem seniorov zúčastniť sa bol naozaj  veľký, z čoho sme mali nesmiernu radosť. Ako prvý sme odštartovali kurz Nemeckého jazyka a kurz Anglického jazyka. Všetky kurzy boli vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Seniori sa tak mohli naučiť úplné základy daného cudzieho jazyka a bežné frázy, ktoré vedia využiť v každodennom živote. Ďalší kurz – Výtvarné umenie, bol určený pre seniorov, ktorí majú chuť naučiť sa nové výtvarné techniky, odborné ,,pohľady“, ako zameriavať kreslený predmet a rôzne formy/štýly maľby. V poslednom kurze – Užitočné aplikácie sa seniori oboznámili s používaním tabletov, ktoré sme zakúpili vďaka grantovému programu Bratislava pre všetkých. Naučili sa pracovať s aplikáciami, ktoré im môžu uľahčiť niektoré situácie, ako napr. prekladač, mapy, navigácia, online nakupovanie v Lidl/Kaufland používanie internetbankingu, atď.

Tento projekt bol realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých.

 

PRIPRAVUJEME:

Vzhľadom na veľký záujem zúčastniť sa kurzov, pripravujeme pre seniorov aj naďalej rôzne kurzy, do ktorých zapájame mladých ľudí a študentov ako lektorov.

Cieľom je dobrovoľníctvo študentov, vzdelávanie seniorov, vytvorenie vzájomného porozumenia, rešpektu a vzťahu medzi generáciami.