Seminár „VEDOMÉ STARNUTIE“

Seminár na tému „Ako sa vyhnúť nebezpečným pádom v staršom veku“ s lektorom jogy PhDr. Štefanom Topoľským

 

Cieľom seminára je poskytnúť odpovede na nasledovné otázky:

• Prečo zvyšovaním veku sa zvyšuje riziko nebezpečných pádov?

• Ako pohybové stereotypy a nízka pohybová aktivita zvyšujú riziko pádov?

• Čo je potrebné vedieť o fungovaní nášho tela aby sa zlepšila odolnosť voči pádom?

• Ktoré konkrétne pohybové aktivity zlepšujú vnímanie stability, rozvíjajú pocit rovnováhy, zlepšujú priestorovú orientáciu? 

 

V druhej časti semináru si s pánom Topoľským a spolu s našimi seniormi vyskúšame vždy aj vybrané techniky a cvičenia na zlepšenie stability a odolnosti voči pádom.