Sú stále dobrí, aj preto nesedia doma

 

Ako sa dnes v Bratislave žije aktívnym seniorom? Majú dostatok podnetov pre zmysluplné trávenie voľného času? Zistenia sú pozitívne. Aktívny senior si môže vyberať z čoraz bohatšej ponuky možností. Nielen mesto, ale aj prosenior združenia a komunity im prinášajú rôznorodé aktivity. Nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ seniorom ponúka užitočné prednášky, workshopy, vzdelávacie, kultúrne a zábavné aktivity.

Hodnotný obsah a intenzívny sociálny a medzigeneračný kontakt seniorom prináša zábavné popoludnie RADOSŤ BYŤ SENIOROM. Každé zo stretnutí je o ľudských prepojeniach, spoločných zážitkoch, silných príbehoch, a užitočných informáciách. Vieme, aké sú pre seniorov dôležité,“ vysvetľuje manažérka popoludnia Soňa Deglovičová. Ambasádorkou projektu je Iveta Malachovská, ktorá sprevádza popoludním a talk show „Na slovíčko“. Prehodiť pár slov sa už zastavili bývalé hlásateľky Nora Beňačková, Ada Straková, speváci Marcela Laiferová, Helena Vrtichová a Jarko Dvorský, ale aj herci Ida Rapaičová, František Kovár a Danka Košická. Zaujímavé boli stretnutia so spisovateľkou a režisérkou Marianou Čengel Solčanskou, či hokejovou legendou Jožkom Golonkom.

Na ďalšie z radostných stretnutí pozývajú STÁLE DOBRÍ seniorov do Domu Albrechtovcov 28.mája. Seniori spoznajú Igora Valentoviča, riaditeľa Hudobného centra, ktorý vedie neziskovú organizáciu  ALBRECHT FORUM zameranú na záchranu Albrechtovho domu na Kapitulskej 1 v Bratislave a porozpráva o histórii a aktuálnej fáze obnovy domu.

Vyvrcholením seniorského popoludnia bude talk show ambasádorky programu Ivety Malachovskej.  „Na slovíčko“ sa zastavia úspešné osobnosti slovenskej scény, herečka Eva Matejková a operný spevák Peter Dvorský Vám. Nechajú vás nazrieť do svojich pracovných i osobných životov.

Opäť nebude chýbať občerstvenie a obľúbená tombola. Byť aktívnym, vytvárať si priateľstvá a medzigeneračné väzby, je skvelá príležitosť ako si aj v seniorských rokoch udržiavať psychickú a mentálnu sviežosť. Zistenie, že sa navzájom potrebujeme, napĺňa životy seniorov radosťou a spokojnosťou, mení ich pohľad na starobu na pozitívnejší.

O novom termíne Vás budeme včas informovať.

Pripravujeme na jar 2023

Viac info:

@Aktivity