Milí naši seniori, aj keď nám pandémia COVID-19 obmedzila možnosti stretávať sa, stále pre vás hľadáme príležitosti, aby sme mohli spolu hodnotne, zaujímavo a zmysluplne tráviť voľný čas. Koncom septembra sme sa, pri dodržaní všetkých hygienických opatrení, po prvýkrát stretli v Mestskom ovocnom sade v Petržalke. Ten sa pre seniorov zo STÁLE DOBRÍ stáva ďalším komunitným priestorom. V jeho areáli pre vás chystáme zaujímavé aktivity, ktoré prinesú seniorskej komunite novú kvalitu trávenia voľného času a spoločenských kontaktov.

Sad otvárame seniorom

Ovocný sad nás privítal v jesennej atmosfére, pred fázou zazimovania a pri našom vzájomnom zoznamovaní nám ukázal svoju menej vľúdnu septembrovú tvár. My sme tie svoje síce skrývali za rúškam. Nebránili však tomu, aby naša Majka Drahošová – riaditeľka STÁLE DOBRÍ a Soňa Deglovičová, ktorá bude koordinovať programy a akcie v ovocnom sade, symbolicky prebrali “kľúče“ od  sadu. Jeho brány pre seniorov otvorili zástupcovia mesta a spoločnosti VISAM, a.s., ktorí stoja za myšlienkou a aktuálnou podobou sadu.

Široká ponuka aktivít

Majka Drahošová predstavila plány STÁLE DOBRÝCH a aktivity, ktoré pre seniorov v sade chystáme. Seniori môžu tráviť spoločné chíle v prírodnom prostredí plnom zelene, ovocných stromov, kríkov, okrasných a úžitkových rastlín. Možnosti oddychu im tiež ponúkajú relaxačné zóny a kvetné lúky. Tí aktívnejší môžu využiť prírodné športoviská. A na tejto kvalitnej ponuke a výnimočnom prostredí pre vás pripravujeme inšpiratívny program.

Mestský ovocný sad v Petržalke sa rozprestiera na rozlohe takmer 10 tisíc metrov štvorcových a na jeho pôde je vysadených viac ako 75 odrôd ovocných stromov a desiatky druhov ovocných krov a bylinných záhonov. Jeho súčasťou sú aj hmyzie hotely, kompostovisko, oddychová zóna s prírodnými lavičkami, či živé vŕbové stavby.