Vyhliadková veža Devínska Kobyla sa zaradila medzi obľúbené turistické atrakcie v Bratislave. Spojili sme príjemnú prechádzku krásnou prírodou s paličkami. Celou aktívnou prechádzkou nás sprevádzala nám už známa Anka Sasková, ale tentokrát sa k nám pripojila aj  prezidentka SNWA, Lucia Okoličányova, ktorá je národná trénerka Svetovej akadémie moderného NW. O zdravotných účinkoch chôdze nám porozprávala  MUDr. Katarína Dostálova, ktorá sama pravidelne praktikuje Nordic Walking.