V ovocnom sade sa pravidelne stretáva skupina seniorov, ktorí prevzali starostlivosť o sad a záhradu.

Pridať sa môžete aj Vy, každý štvrtok o 10:00hod, v Mestskom ovocnom sade.

Viac informácií