Počas celého roka 2021 sme na stránkach
in.ba pravidelne prinášali informácie o činnosti proseniorských organizácií, ktoré
pôsobia na území hlavného mesta. V náročnom období pandémie mali neľahkú
úlohu. V čase, keď sa seniori stali najohrozenejšou skupinou obyvateľstva, bolo
dôležité nielen chrániť ich zdravie fyzické,
ale postarať sa vo zvýšenej miere aj o ich
pohodu psychickú. A tak v rámci prípravy programov zameraných na podporu
aktívneho starnutia museli organizátori
starostlivo zvažovať a hľadať nové formy
aktivít a podujatí, aby seniorom poskytli
potrebný sociálny kontakt, ale zároveň zamedzili riziká spojené s pandémiou. V zimnom čísle vám prinášame správy z U3V Klubu Ekonóm, ako dokázali Tešiť sa zo života
aj v seniorskom veku a predstavíme vám
nové aktivity organizácie Stále dobrí, n.o.

Zdroj a celý článok na str. 21,  INBA.sk