Ak máte v komore  zabudnuté zemiaky, ktoré začínajú klíčiť, netreba ich vyhadzovať! Marec, apríl je ideálny čas, kedy môžete takéto zemiaky zasadiť do textilného kvetináča, ktorého výhodou je nielen jeho ľahkosť. Úroda zaručená! Poďme spoločne nato !

Projekt realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých.