Späť na aktivity

Vzdelávanie

Pomáhajúce rozhovory

25.8 o 10:30
Mestský ovocný sad Petržalka, Macharova 8, 851 01 Bratislava

STÁLE DOBRÍ  sa stretnú v tieni stromov, aby sa dozvedeli, ako pomáha rozhovor zameraný na tému, ktorá si práve pýta pozornosť, a takých je dosť v každom veku. Bude zaujímavé dozvedieť sa, aké otázky, ktoré si môžu položiť aj seniori, odkrývajú cestu k želanému stavu.

Lektorka: Denisa Kmecová