Späť na aktivity

Radosť byť seniorom

Radosť byť seniorom

11. 6. 2023
Dom Albrechtovcov, Kapitulská 1, Bratislava

Aktívny život, radosť z každej chvíle, ktorú si vieme užiť.

RADOSŤ BYŤ SENIOROM je zábavné popoludnie pre aktívnych seniorov, ktorí majú chuť spoznávať stále niečo nové, radi sa zabavia a zaspomínajú si aj na časy minulé. Ambasádorkou projektu je Iveta Malachovská, ktorá sprevádza popoludním a talk show „Na slovíčko“.

Článok o Radosť byť seniorom 2022

RADOSŤ BYŤ SENIOROM 11. 6. 2023

Na programe sa aktuálne pracuje.

O možnosti zakúpenia lístkov Vás budeme včas informovať.