Prechádzka mestom

Hudobné dejiny Bratislavy sú veľmi bohaté, stojí za to, dozvedieť sa o nich viac. Zuzana Godárová, spoluautorka knihy Hudobný sprievodca po Bratislave,  spolu s neziskovou organizáciou STÁLE DOBRÍ nás previedla mestom a pripomenuli sme si zabudnuté postavy a udalosti z hudobnej minulosti nášho mesta.

Read More

Hudobný večer

Spájame rozprávanie Zuzany Godárovej a Jána Vyhnánka o hudbe starej Bratislavy s hudobným zážitkom. Mali sme možnosť vypočuť si elitného...
Read More

Tančiareň

Profesionálny učiteľ tanca, Juraj Komora, dokáže roztancovať celú sálu, vždy má pripravené nové tanečné prvky.

Read More