Cudzie jazyky sú skvelá zábava! Trochu mi trvalo, kým mi to došlo…Až v päťdesiatke som začal experimentovať, ako by sa dali jazyky učiť aj inak a zaujímavejšie. Postupne som prichádzal na postupy, ktoré ma dostali na doslova „objaviteľskú cestu“ do sveta jazykov. Onedlho, vďaka internetu som zistil, že veľmi podobné postupy používajú tisíce iných milovníkov jazykov na celom svete. Aj po 15 rokoch som stále na tejto vzrušujúcej ceste a denne objavujem a zveľaďujem nové „územia“. Stále tiež prichádzam na drobné vylepšenia svojich postupov a okrem toho tiež vyvíjam experimentálny softvér, ktorý pomôže tam, kde už kniha, papier, pero a MP3 prehrávač nestačia. Spolupracujem ako dobrovoľník s esperantským vydavateľstvom a tiež so školou pre zrakovo postihnuté deti, ktoré len ťažko môžu pri učení sa angličtiny používať tlačený text.

 

Každý sme iný a jedinečný, preto viem, že nie pre všetkých je najzaujímavejšie to, čo robím práve ja. Poznám ale minimálne 20 druhov „nenásilných“ aktivít, pre jedinca, pár (s rovnocenným alebo výrazne pokročilejším jazykovým partnerom,) alebo menšiu skupinu. Aktivít tiež použiteľných pre začiatočníka ako aj pre znalca. Verím, že si isto vyberiete aj vy. Bude závisieť len od vašich priorít a motivácie. Nečakajte žiadnu „zázračnú“ ani „revolučnú“ metódu, ktorá vás naučí bez námahy cudzí jazyk za mesiac. Podstatné je skôr to, že nielen cieľ, ale aj samotná cesta k nemu vám môže denne dávať dobrý pocit z pokroku, mentálneho i motorického cvičenia a zábavy. Tiež vám otvorí cestu k inej kultúre a v neposlednom rade nájdete aj viacerých jazykových partnerov/priateľov, s ktorými vás bude spájať záujem o nejaký cudzí jazyk. Moja jazyková partnerka na maďarský jazyk je v skutočnosti Nemka, žije v Maďarsku a učí sa slovenčinu.

 

Aké sú tieto postupy? Ak mám byť veľmi stručný, tak len poviem, že za všetkými je posun od tradičného „učenia sa“ (napr.  s pomocou lektora) k “osvojeniu si“ cudzieho jazyka za pomoci „ pochopiteľných jazykových podnetov“. Nenávidená gramatika prestáva byť nutným strašiakom, ale stáva sa výborným pomocníkom po ktorom občas siahnete, keď to sami pocítite ako užitočné. Nebudete potrebovať žiadne špeciálne zariadenie. Vystačíte s textami (napr. kniha, internet) a audiom (napr. prehrávač, film, PC alebo smartfón) podľa vlastného výberu. Okrem toho s papierom, perom a ceruzkou. Príručka pre samoukov a slovník sa tiež zíde. Existuje aj množstvo zaujímavých aplikácií na internete, ktoré môžete, ale nemusíte využiť. Na rozprávanie je takmer nenahraditeľný partner, a to je aj jeden z dôvodov nášho úvodného stretnutia a prípadných následných aktivít, na ktoré sa láskavo podujala nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ.

 

Bude závisieť len na vás, na vašom záujme, motivácii a ochote podeliť sa o svoj „poklad“ – hoci len mierne pokročilú, znalosť iného jazyka. Nebudete ani žiak, ani lektor! Budete „len“ jazykový partner. Keď chcete postupovať zatiaľ len sám/sama, máte tiež zelenú.

Teším sa na prvé stretnutie!

RNDr. Ján Krajčík

 

Pre viac informácií, rozvrh hodín, alebo prihlásenie, pozrite TU.