PETANGOVÝ TURNAJ 2023

Aj tento rok sme ukončili sezónu PETANGU ako inak než petangovým turnajom. Naši STÁLE DOBRÍ petangisti sa stretávajú každý utorok...
Read More

Devínska Kobyla

Aktívny pohyb a stretnutie priateľov na Devínskej Kobyle. Prezidentka SNWA Lucia Okoličányová ukázala základy Nordic Walkingu a  MUDr. Katarína Dostálová...
Read More