Devínska Kobyla

Aktívny pohyb a stretnutie priateľov na Devínskej Kobyle. Prezidentka SNWA Lucia Okoličányová ukázala základy Nordic Walkingu a  MUDr. Katarína Dostálová...
Read More

Petanque

Stretnutie priateľov, spojené s pohybom, to je pravidelná činnosť, na ktorú sa STÁLE DOBRÍ tešia každý týždeň od jari do neskorej...
Read More