S vianočnými sviatkami sa spája množstvo zvykov a tradícií, všetci ich však chceme prežiť najmä v pokoji a radosti. Želáme si stráviť ich v kruhu najbližších. Mnohým z nás sa to podarí, urobíme všetko preto, aby bola rodina pokope, aj za cenu stresov a napätí. Nakoniec predsa dúfame že zavládne spoločná harmónia. Na druhej strane nie je málo tých, ktorí ostávajú na Vianoce sami. Ako máme byť šťastní osamote práve v čase keď z každého okna na nás bliká vianočný stromček pod ktorým si predstavujeme radostné deti, milujúcich sa ľudí? Možno ešte minulé Vianoce sme to zažili a dnes je všetko inak. Deti sú dospelé, majú svoj život, možno odišli žiť ďaleko… Milovaný partner tu už nie je… Čo teraz? Zostávajú nám len oči pre plač? Aj ten patrí k zvládnutiu náročnej situácie, ale dá sa ísť ďalej.

Väčšina zjednodušených rád bude v duchu, že ak sa budeme stretávať s viacerými ľuďmi, unikneme osamelosti. Toto pomáha, ale, má to tiež svoje ale. Je dôležité ako si s tými ľuďmi porozumieme. Môže sa totiž stať, že budeme v skupine ľudí s ešte väčším pocitom osamelosti ako keď sme sami doma. Preto naša nezisková organizácia STÁLE DOBRÍ (www.staledobri.sk ) ponúka príležitosť na stretnutia rôzneho zamerania, aby si seniori vybrali podľa záujmu. Ak ide o šport, organizujeme kurzy nordic walking, ak ide o históriu, seniori majú možnosť stretnúť sa na prechádzkach po zaujímavostiach mesta, ak majú záujem o divadlo, vytvorili sme sériu prednášok: „Vstúpte do sveta súčasného divadla“. Na túto prednášku Vás srdečne pozývame už 20. 12. 2022 o 15:30 v Dome QUO VADIS na Hurbanovom námestí v Bratislave. Pri týchto príležitostiach je predpoklad, že sa stretnú práve ľudia s podobnými záujmami, a lepšie si porozumejú.

V predvianočnom čase sme seniorom pripravili aj literárny večer s Milou Haugovou v Knižnici  Földváriovcov SNG. Prečítala nám niečo zo svojej tvorby. Básne poetky, ktorá sa zameriava na vyjadrovanie citov odzrkadľujú aj zraniteľnosť a krehkosť človeka, pomôžu navodiť sviatočnú náladu.

Stretávanie sa s ľuďmi s ktorými si máme čo povedať je len jedna strana mince. Preto, aby sme mali Vianoce v pohode, aj keď ich budeme tráviť sami, je najdôležitejšie ako vnímame seba. Postoj k sebe, ovplyvňuje náš stav a prežívanie. Ak sa ocitneme v role obete, budeme sa len ľutovať, pohodu nedosiahneme. Ak budeme hľadať vnútornú silu a pokúsime sa nájsť vlastné zdroje na vyriešenie situácie, sme na dobrej ceste. Na vnútornú prácu  so sebou budú mať seniori, a nielen oni, príležitosť na workshope „Vianoce v pohode sami so sebou.“, na ktorý vás pozývame 19.12.2022 o 10:00 v Kreatívnom centre Vitaja (www.vitaja.sk ) na Gunduličovej 8 v Bratislave. Spoločne sa zamyslíme nad tým, ako sa pozrieť pravde do očí a ako vieme prijať fakt, že to, či budeme mať Vianoce v pohode záleží len na našom rozhodnutí.

Nech už budú tie vaše Vianoce akokoľvek špecifické, vnímam ako prospešné prijať realitu a nemať prehnané očakávania. To sú zaujímavé podnety na zamyslenie. Čím je realita ťažšia, tým viac vnútornej sily potrebujeme na jej prijatie a zaujatie stanoviska. Je dobré si uvedomiť, že za svoj život nesieme zodpovednosť hlavne my sami.

Každopádne Vám prajem: „Užite si krásne Vianoce, také aké sú, s vďakou a bez predstáv, čo by mohlo byť lepšie.“

V tomto roku sa nám podarilo, vďaka grantovému programu hlavného mesta – Bratislavy,  vytvoriť príležitosť seniorom zúčastniť sa na vzdelávacích kurzoch (anglický jazyk, nemecký jazyk, výtvarné umenie, užitočné aplikácie), ktoré boli vedené študentami. Záujem seniorov bol naozaj veľký, bohužiaľ z kapacitných dôvodov sme nemohli všetkých na kurz prihlásiť a práve preto sme sa rozhodli, že v novom roku (2023) by sme tieto kurzy znova zopakovali. Na novom projekte intenzívne pracujeme, aby sme Vám ho, čoskoro, mohli predstaviť. Tešíme sa na Vás!

 

Za STÁLE DOBRÍ n.o.

Mária Drahošová (www.koucvitaja.sk)