Výskumný projekt 

EWA

 (Early Warning of Alzheimer)

V rámci  STÁLE DOBRÍ sa snažíme aktívne zapájať našich seniorov do rôznych aktivít. Nie malú pozornosť venujeme aj prednáškam o tom, ako si trénovať pamät, alebo rôznym koordinačným cvičeniam a kurzom.  Spoločnosť AXON PRO  vyvíja aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá pomôže odhaliť príznaky začínajúcej Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby. Iniciatíva EWA zaujala a rozhodli sme sa poskytnúť viac informácií o tomto projekte.

 

Problematika:

Alzheimerova a Parkinsonova choroba sú globálnou zdravotnou, ekonomickou a sociálnou hrozbou. Žiaľ, až na malé výnimky, neexistujú na tieto choroby liečebné terapie a tiež základné mechanizmy vzniku týchto ochorení zostávajú väčšinou neznáme. Poruchy reči  patria medzi prvé sprevádzajúce symptómy degeneratívnych ochorení mozgu.  Včasná diagnostika  môže zachytiť proces mozgovej patológie a tak včas zahájiť terapiu pacientov s cieľom stabilizovania stavu a spomalenia postupu ochorenia. 

 

O výskumnom projekte:

Spoločnosť AXON PRO  preto vyvíja aplikáciu pre mobilné telefóny, ktorá pomocou nahrávania hlasových odpovedí, pomôže odhaliť príznaky začínajúcej Alzheimerovej a Parkinsonovej choroby.

 

Cieľom projektu EWA je, aby bolo možné, na základe nahrávky reči  identifikovať osoby, u ktorých by mohlo byť podozrenie na prítomnosť kognitívnej poruchy.  Z pohodlia domova by sme si mohli kedykoľvek a len s využitím mobilného telefónu skontrolovať, ako fungujú naše  kognitívne procesy.

Projekt je realizovaný v Bratislave na pracovisku AXON PRO s. r. o., prebieha individuálne po predchádzajúcej telefonickej, alebo mailovej dohode.

Do výskumného projektu sa môžu zapojiť všetky záujemkyne  a záujemci, vo veku 50 rokov a viac.

 

VIAC INFORMÁCIÍ AKO SA ZAPOJIŤ NÁJDETE  TU