All Posts By

Poloncova

Výskumný projekt  EWA

Výskumný projekt  EWA  (Early Warning of Alzheimer) V rámci  STÁLE DOBRÍ sa snažíme aktívne zapájať našich seniorov do rôznych aktivít….

Read More