Veľkonočný workshop

MESTSKÁ KNIŽNICA V BRATISLAVE zorganizovala tento rok veľkonočný tvorivý workshop, na ktorom si seniori mali možnosť kreatívne vyrobiť  veľkonočnú výzdobu...
Read More

Komentovaná prehliadka SNG

Vo februári 2023 sa nám podarilo vybaviť komentovanú prehliadku novo zrekonštruovanej Slovenskej Národnej Galérie, aj napriek tomu, že Galéria bola...
Read More

Literárny večer

Dlho odkladané stretnutie so Silvestrom Lavríkom. Krásna záhrada Domu Albrechtovcov, ktoréhu vrcholiaca rekonštrukcia sa dovolila naplno otvoriť umeniu a kultúre....
Read More

Prechádzka mestom

Hudobné dejiny Bratislavy sú veľmi bohaté, stojí za to, dozvedieť sa o nich viac. Zuzana Godárová, spoluautorka knihy Hudobný sprievodca po Bratislave,  spolu s neziskovou organizáciou STÁLE DOBRÍ nás previedla mestom a pripomenuli sme si zabudnuté postavy a udalosti z hudobnej minulosti nášho mesta.

Read More

Hudobný večer

Spájame rozprávanie Zuzany Godárovej a Jána Vyhnánka o hudbe starej Bratislavy s hudobným zážitkom. Mali sme možnosť vypočuť si elitného...
Read More

Tančiareň

Profesionálny učiteľ tanca, Juraj Komora, dokáže roztancovať celú sálu, vždy má pripravené nové tanečné prvky.

Read More